0903 768 722 - 0902 490 268 - 0908 691 688
300GN 吸料机上部分
产品信息
产品名称: 300GN 吸料机上部分
联系购买 : (028) 6276 7238
详细

300GN 吸料机上部分 ( 包括马达)

也许你想看
在线支持
业务 1
0903 768 722
业务 2
0902 490 268
业务 3
028 6276 7238
业务 4
0909 164 158
业务 5
0902 443 421
技术室
0908 691 688
产品视频

新闻
访问统计
在线 : 37
今天 : 278
昨天 : 0
总访问量 : 423175
永兴隆机械贸易有限公司
胡志明市,平新郡,新造坊,10号省道,第六区,1132/11号门
(028) 6276 7238
0908 691 688 - 0903 768 722
vinhhunglongvn@gmail.com
http://vinhhunglong.com

        Wechat                            Zalo

       

     

    

联系报价
链接 Facebook